Motorrijbewijspoint Maastricht motorexamens AVB en AVD

De motorexamens AVB en AVD

Het motor praktijkexamen bestaat uit 2 examens, het AVB examen en het AVD examen. Het eerste examen AVB is de voertuigbeheersing en bestaat uit de bijzondere verrichtingen. Het tweede examen AVD is de verkeersdeelneming op de openbare weg.

Het eerste examen AVB bestaat uit 4 clusters die als volgt zijn ingedeeld:

In totaal zijn er 13 bijzondere verrichtingen verdeeld in 4 clusters. Op het examen krijgt men 7 bijzondere verrichtingen waarvan er minimaal 5 voldoende dienen te zijn, eventueel na een herkansing. Echter mogen niet 2 oefeningen fout zijn in dezelfde cluster. Gebeurt dit wel dan wordt het examen toch als onvoldoende beoordeeld. In elke cluster krijg je een verplichte oefening. Je vaste Motorrijbewijspoint Maastricht rij-instructeur neemt alle oefeningen goed met je door zodat je optimaal bent voorbereidt voor het eerste deel van je examen.

Nadat je geslaagd bent voor het AVB examen kan het tweede gedeelte, het examen verkeersdeelneming AVD gepland worden. Motorrijders moeten tegenwoordig een apart theoriecertificaat in hun bezit hebben voor de motor categorie, dit certificaat kan men tijdens de rijopleiding behalen mits men in het bezit is van het autorijbewijs. Kandidaten die nog geen autorijbewijs hebben dienen het theoriecertificaat vooraf in het bezit te hebben..

Kandidaten jonger dan 21 jaar zijn verplicht examen te doen op een lichte categorie motor. Ben je ouder dan 21 jaar, dan heb je de vrije keuze tussen een lichte of een zware categorie motor. Kies je voor de lichte categorie motor dan ben je echter wel verplicht hierop 2 jaar te rijden. Na 2 jaar mag je overstappen op de zware categorie motor, zonder dat hiervoor een nieuw examen hoeft te worden gedaan.

Motorrijbewijspoint Maastricht motor examens

Hoeveel categorieën motorrijbewijs zijn er?

Er zijn 3 categorieën van het motorrijbewijs. De categorie A1 (lichte motor tot 125cc en 11kW) kan behaald worden vanaf 18 jaar (rijles met 17). De categorie A2 (middelzware motor tot 35 kW) kan behaald worden indien je 20 jaar of ouder bent of als je 2 jaar hebt gereden met een A1 rijbewijs. Wanneer je al het A1 rijbewijs hebt noemen we een doorstroom rijexamen waarbij je niet meer alle bijzondere verrichtingen hoeft te doen en je ook geen apart theoriecertificaat hoeft te halen. Indien je 2 jaar hebt gereden met een A2 rijbewijs kan je ook een doorstroom rijexamen volgen voor de A categorie. Dit is het rijexamen voor de zware categorie. Indien je 24 jaar of ouder bent kan je direct de rijopleiding bij Motorrijbewijspoint Maastricht volgen voor de zware categorie motorrijbewijs met onbeperkt vermogen. Dit word dan ook altijd geadviseerd te doen want na het behalen van je motorrijbewijs mag je alle soorten motoren rijden

Alle kandidaten moeten een apart A categorie theorie certificaat in hun bezit hebben, dit kan men tijdens de rijopleiding behalen mits men in het bezit is van het autorijbewijs. Kandidaten die nog geen autorijbewijs hebben dienen het theoriecertificaat vooraf in het bezit te hebben.